kranio sakrální biodynamika, masáže Ceragem

Kranio sakrální biodynamika

kranio Olomouc

Kranio sakrální biodynamika je neustále se rozvíjející terapeutická metoda, která pomocí jemného dotyku a hlubokého klidu podporuje v našem těle (v našem systému) schopnost nalezení si cesty zpět k rovnováze, ke zdraví.

KS biodynamika nahlíží na lidskou bytost holisticky. Vnímá ji jako jeden neoddělitelný celek (tělo + mysl + duše), neboť všichni jsme spojení se vším a vše se odehrává ve všech oblastech našeho života, na všech úrovních. Vše, co děláme, nebo si myslíme, či cítíme nás neustále ovlivňuje a přetváří.

KS biodynamika má kořeny již na počátku 20 století, kdy ji objevil a popsal Dr. Sutherland. Sledoval, že se dá jemně působit na centrální nervový systém, který vede mezi lebkou a křížovou kostí. Prohlásil, že lebeční kosti nesrůstají, že se pohybují pomalým rytmickým pohybem. Všechno v nás se pohybuje v určitých rytmech. Tělo se pravidelně nadechuje a vydechuje. Toto dění Dr. Sutherland nazval Primární respirací – Dechem života.

Dech života je životní síla, která v nás uvádí vše do pohybu, prostupuje naše celé tělo a udržuje v něm život a zdraví. Ovlivňuje fungování každé naší buňky. Je přesahující a všudy přítomná.

Zdraví máme neustále k dispozici a naše těla v sobě nesou obrovskou moudrost. Umí se sama léčit a vrátit zpět do rovnováhy. Jen je potřeba se zastavit, být v tichu a hlubokém klidu. Neboť ty samo ozdravné, tvořivé síly najdeme právě tam. Jen tam můžeme dát té naší vnitřní Bytosti prostor pro konání. Jen tam se můžeme opět spojit s původní matricí zdraví. Systém nám vždy sám ukáže na to, co je připraven zpracovat a na co má v ten okamžik dostatek síly.

A aby mohl systém zpracovávat a mít dostatek síly, jsou nedílnou součástí práce v biodynamice zdroje. Zdroje jsou činnosti, vztahy, věci, kvality, které nás posilují a vzbuzují v nás pocit bezpečí a důvěry. Zdroje nám přináší energii, radost, smysl našeho bytí. Proto abychom byli v životě spokojení, ukotvení, šťastní a aby se nám dařilo na všech úrovních, je potřeba mít dostatek zdrojů o které se můžeme opírat.

KS biodynamika úspěšně pomáhá:

  • při řešení různých zdravotních potíží
  • při léčení traumatu a posttraumatických syndromů
  • slouží jako podpora pro těhotné a děti
  • může být i přirozenou cestou relaxace a pravidelné péče o tělo
  • slouží i jako podpora v procesu osobního růstu